Dodaní zboží před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz Všeobecné obchodní podmínky ZDE). Během této doby Vám nebude zboží dodáno, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte. Zažádat o dodání zboží před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy je možné i zaškrtnutím příslušné možnosti v průběhu vyplňování objednávky nebo pokud je uvedeno odesláním objednávky.

  • V případě, že výslovně požádáte o dodání zboží před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, zašleme Vám zboží na Vámi uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady ceny na náš účet (zpravidla se tato transakce vyřizuje online téměř okamžitě po připsání na účet). 
  • Berte však, prosíme, na vědomí, že pokud výslovně požádáte o dodání digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte na odstoupení od smlouvy nárok, a to dle ustanovení § 1837 písm. l občanského zákoníku.

Co to znamená?

Pokud zaškrtnete políčko Souhlasím s dodaním zboží před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, odešleme Vám on-line knihu ihned po jeho zaplacení.

Jelikož se jedná o digitální obsah, který ale není na hmotném nosiči, není možné po uhrazení on-line knihy a jeho doručení odstoupit od smlouvy. To znamená, že nemůžete odstoupit od smlouvy ve 14 dnech, jak je běžné v e-shopech. Protože Vám on-line kniha byla zaslán e-mailem a není možné ji "vrátit".

Věříme, že on-line knihy pro Vás budou velkým přínosem stejně, jako pro ty, kteří je už pročetly a používají.
Děkujeme Vám za důvěru.